چاپ سومین مقاله داغ (Hot Paper) دکتر امین جاجرمی؛ عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق

شناسه : 770276

چاپ سومین مقاله داغ (Hot Paper) دکتر امین جاجرمی؛ عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد و به استناد پایگاه داده وب- آو- ساینس، مقاله دکتر امین جاجرمی (عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه بجنورد) با عنوان "جنبه های جدید تغذیه نامناسب در چرخه زندگی با ریاضیات کسری"، در ماه می و ژوئن سال 2019 میلادی به عنوان مقاله داغ و همچنین 6 مقاله ایشان به عنوان مقالات پراستناد برگزیده شده‌اند. پیش از این در سال 2018 نیز 2 عنوان از مقالات دکتر امین جاجرمی به عنوان مقالات داغ و همچنین پراستناد انتخاب شده بودند.