با توجه به اهمیت  نقد و یا تمجید فضاهای دانشگاه  و همچنین  ترویج نگرش کیفی  و ارتقای سطح آگاهی در رابطه با فضاهای آموزشی، فرهنگی، تفریحی، پژوهشی و شناسایی  نقاط ضعف و قوت در سطح دانشگاه، انجمن علمی مهندسی صنایع با همکاری کانون فیلم و عکس در نظر دارند مسابقه‌ی عکاسی با عنوان " هنجارها و ناهنجارهای  دانشگاه بجنورد " برگزار نماید.  شما می توانید حداکثر 3 عکس به همراه (نام و نام خانوادگی/ رشته تحصیلی/ شماره همراه) را در یک فایل زیپ به آیدی تلگرامی Seyednavidrst @  و یا از طریق ایمیل به آدرس mobilegraphyub@gmail.com ارسال کنید. آخرین مهلت ارسال آثار: 11 خرداد 1398 حضور دانشجویان، اساتید و کارکنان بلامانع است.با توجه به اهمیت نقد و یا تمجید فضاهای دانشگاه و همچنین ترویج نگرش کیفی و ارتقای سطح آگاهی در رابطه با فضاهای آموزشی، فرهنگی، تفریحی، پژوهشی و شناسایی نقاط ضعف و قوت در سطح دانشگاه، انجمن علمی مهندسی صنایع با همکاری کانون فیلم و عکس در نظر دارند مسابقه‌ی عکاسی با عنوان "هنجارها و ناهنجارهای دانشگاه بجنورد" برگزار نماید. 
شما می توانید حداکثر 3 عکس به همراه (نام و نام خانوادگی/ رشته تحصیلی/ شماره همراه) را در یک فایل زیپ به آیدی تلگرامی Seyednavidrstو یا از طریق ایمیل به آدرس mobilegraphyub@gmail.com ارسال کنید.
آخرین مهلت ارسال آثار: 11 خرداد 1398
حضور دانشجویان، اساتید و کارکنان بلامانع است.