به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد از امروز، 27 شهریور ماه آغاز گردید و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 31 شهریور ماه 1398 ادامه دارد. گزارش تصویری:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد از امروز، 27 شهریور ماه آغاز گردید و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 31 شهریور ماه 1398 ادامه دارد.

گزارش تصویری: