ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقطع کارشناسی

شناسه : 771129

ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقطع کارشناسی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد از امروز، 27 شهریور ماه آغاز گردید و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 31 شهریور ماه 1398 ادامه دارد.

گزارش تصویری: