قابل توجه پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه بجنورد 1398   ثبت‌نام غیرحضوری و حضوری دانشجویان جدیدالورود تا روز دوشنبه مورخه 1398/07/01 تمدید شد.    مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد

قابل توجه پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه بجنورد 1398

 

ثبت‌نام غیرحضوری و حضوری دانشجویان جدیدالورود تا روز دوشنبه مورخه 1398/07/01 تمدید شد. 

 

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد