تقدیر رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی از اعضای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان شمالی

شناسه : 815178

تقدیر رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی از اعضای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان شمالی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، سعدان زکائی، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی، در نامه‌ای به دکتر احمد محقر، رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان شمالی، عملکرد این هیأت را بر اساس نتایج ارزیابی هیأت‌های ناتک استانی در سال ۱۳۹۷ مطلوب ارزیابی و از زحمات و کوشش‌های بی دریغ همه اعضا و دست‌اندرکاران  دانشگاه به‌ویژه دکتر مهدی نودهی دبیر هیأت نظارت استانی و کارشناسان آن حوزه، آقای جواد ناظری و خانم فاطمه منتظری، تقدیر و تشکر نمود.