بازدید معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی حکیمان و اشراق بجنورد

شناسه : 801331

بازدید معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی حکیمان و اشراق بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، جناب آقای دکتر نیستانی معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه خانم‌ها میرزاپور و عطارزاده کارشناسان مرکز در روز جمعه 98/07/12 از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی حکیمان و اشراق بجنورد بازدید کردند.
در این بازدید دکتر مهدی نودهی دبیر هیأت استانی و جواد ناظری کارشناس هیأت استانی گروه اعزامی مرکز ناتک عتف را همراهی کرده و ضمن بررسی فضای کالبدی، امکانات و تجهیزات مؤسسات به بررسی وضعیت اعضای هیأت علمی و مسائل مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری مالی پرداخته شد. رعایت قوانین و مقررات و تلاش برای افزایش کیفیت ارائه خدمات از سوی مؤسسات از موارد مهمی بود که مورد مطالبه قرار گرفت.
دکتر نیستانی، هیأت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی را یاری کنندگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در راستای افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات آموزش عالی دانستند که می‌توانند مشاوران خوبی برای افزایش کیفیت مؤسسات آموزش عالی باشند.

گزارش تصویری: