نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی

معرفی


 

یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمندسازی اقشار مختلف جامعه و رفع نیازهای آموزشی مورد تقاضای سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور میباشد. در این راستا، رسالت آموزش‌های عالی آزاد، برنامهریزی و اجرای دورههایی است که مورد نیاز بخشهای گوناگون جامعه نظیر سازمانها، نهادها و صنایع اعم از دولتی و خصوصی و همچنین آموزشهای مورد نیاز کلیه شهروندان و آحاد جامعه است. به عبارت دیگر عرصه آموزشهای عالی آزاد، تنها عرصهای از کسب آموزشهای عالی در کشور است که نه تنها به دور از موانعی نظیر کنکور، دسترسی همگان را به کسب علوم و دانش دانشگاهی سهل و آسان مینماید، بلکه بدون تقید به سرفصلهای مصوب دروس دانشگاهی، میتواند سرفصلهایی متناسب با نیاز مخاطبان را به عنوان آموزش عالی دانشگاهی برای آنان تنظیم و ارائه نماید.

همچنین، کاهش سطح شکاف بین شایستگیهای مورد نیاز دانشگاه و شایستگیهای مورد نیاز بازار کار، و افزایش ظرفیت مخاطبان برای انطباق سریع با تغییرات ماهیت کار، آمادگی برای پذیرش مسئولیت، مدیریت خود و انطباق با تغییرات شغلی است، که در حال حاضر از عوامل مهم موثر بر موفقیت در محل کار می‌باشد و آمادگی برگزاری، دوره‌های آموزشی مختلف‌، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی در زمینه‌های مختلف را دارد. در پایان هر دوره نیز به شرکت کنندگان، گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا می‌کند. چشمانداز بلند مدت گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه بجنورد، تبدیل شدن به مرکز آموزشی پیشرو در کشور در زمینه توانمند‌سازی دانشپذیران و افزایش شایستگی‌های آنان با تکیه بر روش‌های نوین آموزشی و استفاده از ابزارها و پژوهش‌های بروز میباشد.

 

 ویژگیها 

 

ویژگیهای منحصربهفرد آموزش عالی آزاد در کشور عبارتند از:

 

 • عدم الزام به شرکت در آزمون ورودی برای داوطلبان.
 • انعطاف‌پذیری سرفصل‌ها و عناوین آموزشی.
 • امکان ارایه مباحث کاربردی و آزمایشگاهی متناسب با نیازهای متغیر و به‌روز جامعه.
 •  امکان ارایه آموزش‌های تکمیلی دانشگاهی در قالب دوره‌های مختلف، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی.
 •  امکان بهره‌گیری از نیروهای خبره داخل و خارج از دانشگاه.
 •  امکان پیاده‌ سازی دوره‌های آموزشی به‌روز و یا بر اساس استانداردهای بین‌المللی.
 •  

   انواع دوره‌های آموزش عالی آزاد:

 

 1. دوره‌های آموزشی عمومی (غیرتخصصی)

این دوره‌ها با هدف افزایش فرهنگ عمومی و علایق نسبت به آگاهی‌های عمومی در جامعه ارائه می‌شوند. مخاطبان این دوره‌ها، اقشار مختلف جامعه و علاقه‌مند به فراگیری این آگاهی‌ها هستند.

 

 1. دوره‌های مهارتافزایی

دوره‌هایی مشتمل بر آموزش برنامههای مهارتی، کارآفرینی و اشتغالزایی که دارای کاربرد مشخص می‌باشند و یا متقاضی مشخصی در جامعه دارند. این دوره‌ها در قالب کلاسهای آموزشی، آزمایشگاهها و یا کارگاههای آموزشی می‌باشد. دانشجویان می‌توانند با شرکت در این دوره‌ها و کسب مهارت، خود را برای ورود به بازار کار آماده نمایند.

 

 1. دوره‌های دانشافزایی

دوره‌هایی که با هدف افزایش دانش تخصصی برای داوطلبان و گسترش دامنه علم می‌باشند. این دوره‌ها الزاماً به کسب یک مهارت ختم نمی‌شوند.

 

 1. دوره‌های آموزشی باز آموزی یا تکمیلی

دوره‌هایی که با هدف تکمیل و یا به روزرسانی دانستههای علمی دانشآموختگان رشته‌های مختلف تشکیل می‌شود؛ بدین معنی که دانش آموخته قبلا آن را فرا گرفته و به لحاظ گسترش یافته‌های علمی جدید در آن حوزه، قلمرو جدیدی پدیدار شده است. لذا براساس اصل ضرورت به روزرسانی، دانشآموخته نیاز به افزایش اندوخته علمی خود در آن حوزه را دارد.

 

 1. دوره‌های آموزشی میانرشتهای

به لحاظ ارتباط و پیوند رشتهها با یکدیگر و ارتقاء دانش این رشته‌‌‌‌‌ها در علوم نوین، این دوره‌ها کاربرد خواهند داشت.

 

 1. دوره‌های آمادگی آزمونهای استخدامی سازمان‌ها یا نهادهای دولتی و غیردولتی

دوره‌هایی که جهت آمادگی متقاضیان استخدام و شرکت در آزمون‌های کسب مجوزهای کاری مانند نظام مهندسی کشور، آزمون‌های قضایی و یا ارتقاء شغلی طراحی و اجرا می‌شود.

 

 1. دوره‌های آمادگی شرکت در آزمونهای ورودی دانشگاهها

دوره‌هایی که با هدف آمادهسازی داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخل یا خارج از کشور تشکیل می‌شوند. این دورهها می‌توانند همراه با برگزاری آزمونهای آزمایشی مورد نظر باشند. این دوره‌ها منجر به صدور گواهینامه نخواهد شد.

 

 1. آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانهای دولتی و غیردولتی

دوره‌های عمومی که با هدف ارتقا شغلی و افزایش توانمندی‌های اداری، فرهنگی، اجتماعی، فناوری اطلاعات و دانسته‌های عمومی مورد نیاز کارکنان برای دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برگزار می‌شوند.