نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات

اطلاعات


 

کد دوره: 7-154445

 ظرفیت دوره: 15 نفر

 طول دوره: 32 ساعت

 تاریخ شروع ثبت‌نام: 1399/08/17

 تاریخ پایان ثبت‌نام: 1399/09/10

 تاریخ شروع کلاس: متعاقبا اعلام خواهد شد.

ساعت تشکیل کلاس: متعاقبا اعلام خواهد شد.

 استاد دوره: متعاقبا اعلام خواهد شد.

  شهریه: 2.000.000 ریال