نشانی: خراسان شمالی-بجنورد-کیلومتر 4 جاده اسفراین- دانشگاه بجنورد                                                                          

            

   ساعات حضور: شنبه الی چهارشنبه ساعت07:30الی15:30 بجزء روزهای تعطیل                                                                           

                                                                                                                 

    تلفن: 32201075-058                                                                                                                                                                             

                                                                 

   تلگرام:                                                                                                                                                                              

                                                                                              

   پست الکترونیک: